Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Aktuality / 4. MÍSTO V SOUTĚŽI ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2015

12. 6. 2015: Společnost PRŮMSTAV získala 4. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2015. >>

V letošním roce měření probíhalo na základě výsledků dosažených ve výběru 14 indikátorů ze tří kategorií:  HR Leading -  indikátory řízení lidských zdrojů, které lez řídit přímo; HR Lagging - indikátory, které jsou výsledkem HR politik a lze je jen nepřímo ovlivňovat a  Financial&Productivity Lagging,  který měří produktivitu zaměstnanců. Na základě výsledků v těchto kategoriích byl váženým průměrem vypočten celkový výsledek v soutěži.  Srovnání proběhlo pomocí poměrů k mediánům se sektorem Stavebnictví. ■

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více