Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Aktuality / FORUM KARLÍN

1. 2. 2015: Praha 8 - Karlín
Novostavba Fóra je situována na částečně nezastavěném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě pražského Karlína. Jedná se o pohledově exponovaný objekt, který má osm nadzemních podlaží, z toho dvě ustoupená a tři podzemní podlaží. >>

V nadzemních podlažích se nachází prostory zahrnující 9 500 m2 moderních administrativních ploch s rozsáhlými terasami nabízejícími pozoruhodné výhledy do okolí.

V podzemních prostorách je hromadná garáž pro parkování osobních automobilů a technické zázemí. Vstup pro pěší a vjezd do podzemních podlaží je navržen přímo z ulice Pernerova. Projekt je prostorově a funkčně koordinován s realizací rekonstrukce stávajícího objektu haly Kotlárna v rámci projektu Karlín Hall 1, se kterým sdílí společný prostor veřejně přístupné pasáže.

Srdcem celého areálu je multifunkční prostor s kapacitou 3 000 míst určený pro pořádání kulturních, společenských a odborných akcí všeho druhu. Součástí komplexu je i moderní mediální newsroom vydavatelství Economia  v rekonstruovaných prostorách historického objektu kotlárny někdejších závodů Českomoravské Kolben & Daněk (ČKD), kde byly od roku 1908 vyráběny moderní parní kotle pro celé Rakousko-Uhersko. ■

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více