Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Aktuality / POHOVORY NANEČISTO

19. 6. 2015: Zapojili jsme se do projektu Pohovory nanečisto, které pořádá organizace RUBIKON Centrum s cílem pomoci lidem s trestní minulostí při hledání pracovního uplatnění simulací pracovních pohovorů. >>

Setkání, které se uskutečnilo 12. června, bylo zahájeno pracovní snídaní a diskuzí na téma zaměstnávání lidí s trestní minulostí a exekucí. Kromě zaměstnavatelů ze soukromého sektoru (spolu s námi společnosti Arriva, Aramark, Gebrüder Weiss, Summit Media a SMP CZ) se celé akce účastnili také zástupci státní sféry, zejména z Agentury pro sociální začleňování, z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a také Probační a mediační služby ČR.

Samotné Pohovory nanečisto se konaly již po dvanácté. Pro klienty Pracovní agentury RUBIKON představují možnost vyzkoušet si nezávazně pracovní pohovor, získat cennou zpětnou vazbu od reálných zaměstnavatelů, a ujasnit si tak své ambice a postavení na trhu práce.

RUBIKON Centrum patří mezi organizace, které v minulém roce podpořila Nadace VINCI v České republice. ■

 

Fotografie: RUBIKON Centrum

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více