Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Aktuality / PRAŽSKÁ ZOO - PAVILON HROCHŮ

31. 1. 2016: Po úspěšně odvedené práci na stavbě velkých voliér byla společnost PRŮMSTAV oslovena vedením trojské zoologické zahrady, aby provedla úpravu na technologii filtračního zařízení v pavilonu hrochů. Její obyvatelé Maruška a Slávek – páreček hrochů obojživelných – se zde zabydleli po vybudování pavilonu v roce 2012. >>

V zázemí pavilonu proběhly v průběhu roku 2015 úpravy, které vylepšily transparentnost vody ve vnitřním bazénu.

Pavilon má železobetonovou konstrukci se střechou z polykarbonátu. Vnitřní prostor je řešen jako pohled pod hladinu jezera hlubokého až 2,5 m, s pláží v pozadí. Od návštěvnické části jej oddělují skla o tloušťce 8 cm, zasazená v ocelových nosnících. Teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 18−22 °C, voda má teplotu kolem 20 °C. Společně s bazénem v přiléhajícím venkovním výběhu, využívaném v teplých měsících, zabírají vodní nádrže plochu 325 m2. V zázemí mají hroši pět boxů s přístupem do společných prostor a menší neexpoziční bazén. Pavilon je určen pro chov hrochů obojživelných, kterých zde může žít až pět.

Práce spočívaly v doplnění technologie do strojovny pavilonu, to znamená v instalaci hrubého předčištění vody, tedy v doplnění hrubého síta (nečistoty do velikosti cca 1 mm), dále instalaci akumulační nádrže. Ve vnitřním bazénu byl doplněn gravitační přepad, který slouží k zachytávání plovoucích nečistot, a zároveň dnové trysky, které mají za úkol vířit nečistoty u dna, aby nedocházelo k jejich usazování. V další etapě se totéž bude provádět u venkovního bazénu. ■

 

 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více