Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
(sídlo společnosti)
Pobřežní 667/ 78
186 00 Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 244 096 111
e-mail: info(at)prumstav.cz
IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Středisko fasád:
Luděk SADECKÝ
Tel.: +420 739 507 270

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

 

Naše know-how / Fasády

Středisko fasád je samostatným střediskem společnosti PRŮMSTAV. Zabývá se realizací kontaktních zateplovacích systémů a také kompletní revitalizací obálky budov.

Díky kvalitnímu týmu, možnosti využití zdrojů a know-how společnosti PRŮMSTAV středisko fasád zajišťuje ve vysoké kvalitě nejen samotnou revitalizaci obvodového pláště, ale také předprojektovou a projektovou přípravu, včetně dotačního řízení. Práce realizuje jak pro soukromé subjekty, tak i pro veřejné instituce.

 

Historie střediska fasád

Společnost PRŮMSTAV se vlastní výrobou fasád a omítek začala zabývat v 70. a 80. letech minulého století.

V roce 1995 pak vzniklo samostatné středisko fasád, které se zaměřilo na provádění fasád, omítek a betonových podlah. Část výroby zajišťovala vlastní potřebu společnosti PRŮMSTAV, část byla dodávána externím zákazníkům. Tento trend se udržel do současnosti.

Od roku 2000 se středisko zaměřuje převážně na realizaci kontaktních zateplovacích systémů.

 

Zaměření střediska fasád

Středisko fasád zajišťuje revitalizace obálky budovy, včetně všech stupňů přípravy, dotačního managementu a financování. Realizuje kontaktní zateplovací systémy firem WEBER, BAUMIT, BASF a další. Významná část produkce střediska fasád je realizována pro velké developerské společnosti (FINEP, CENTRAL GROUP, EKOSPOL). Pracovníci střediska fasád jsou pravidelně školeni na realizaci jednotlivých systémů. Středisko fasád je držitelem „Osvědčení k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou“ vydávané Technickým a zkušebním ústavem Praha, s. p. ■

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více