Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

O společnosti / Historie společnosti

Klíčová data

2014: PRŮMSTAV, a.s.

2013: výročí 60 let založení společnosti PRŮMSTAV

2009: projekt fúze

Realizace fúze sloučením se sesterskou společností FCC – První česká projekční a stavební, a. s., zaměřenou rovněž na pozemní stavitelství. Nástupnickou společností se stal Průmstav, a. s.

2009: P r ů m s t a v, a.s. člen skupiny VINCI Construction

Změna vlastníka společnosti. 100% majitelem se stává francouzská společnost  VINCI Construction.

2006: na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1.12.2006 došlo k rozdělení společnosti P r ů m s t a v, a.s., IČ: 251 05 825, odštěpením se založením dvou nových společností, a to společnosti AB Štětkova, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: 140 68 a společnosti Areál Průmstav, a.s., se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: 140 68, na které přešla příslušná část obchodního jmění rozdělované společnosti P r ů m s t a v , a.s., v souladu s ustanoveními Projektu rozdělení

1997: P r ů m s t a v, a.s.

Změna soukromé společnosti na společnost akciovou.

1992: P r ů m s t a v  spol. s r. o.

Na základě privatizačního projektu byl státní podnik transformován na soukromou stavební společnost.

1990: P r ů m s t a v Praha, státní podnik

Nástupnický podnik založený na základech bývalého závodu 01.

1989: Průmstav Praha státní podnik

1985: Průmstav, oborový podnik

Hlavní oblastí činnosti se stává bytová výstavba převážně ve Středočeském kraji.

1953: Průmstav, národní podnik

Vznik po širší restrukturalizaci společnosti VRDAH. Zaměření na veškerou průmyslovou a nově i na bytovou výstavbu.

1951: Výstavba rudných dolů a hutí, národní podnik

Specializace na výstavbu těžkého průmyslu.

 

 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více