Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

O společnosti / Historie společnosti

Klíčová data

2013: výročí 60 let založení společnosti PRŮMSTAV

2009: projekt fúze

Realizace fúze sloučením se sesterskou společností FCC – První česká projekční a stavební, a. s. zaměřenou rovněž na pozemní stavitelství. Nástupnickou společností se stal Průmstav, a. s.

2009: člen skupiny VINCI Construction

Změna vlastníka společnosti. 100% majitelem se stává francouzská společnost  VINCI Construction.

1997: P r ů m s t a v, a. s.

Změna soukromé společnosti na společnost akciovou.

1992: P r ů m s t a v  spol. s r. o.

Na základě privatizačního projektu byl státní podnik transformován na soukromou stavební společnost.

1990: P r ů m s t a v Praha, státní podnik

Nástupnický podnik založený na základech bývalého závodu 01.

1989: Průmstav Praha státní podnik

1985: Průmstav, oborový podnik

Hlavní oblastí činnosti se stává bytová výstavba převážně ve Středočeském kraji.

1953: Průmstav, národní podnik

Vznik po širší restrukturalizaci společnosti VRDAH. Zaměření na veškerou průmyslovou a nově i na bytovou výstavbu.

1951: Výstavba rudných dolů a hutí, národní podnik

Specializace na výstavbu těžkého průmyslu.

 

 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více