Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

odkaz na Facebook

odkaz na LinkedIn

Úvod / Aktuality / BRITSKÁ ČTVRŤ SE ZNOVU ROZROSTLA, PRAHA - STODŮLKY

30. 4. 2016: V pražských Stodůlkách jsme dokončili další bytové domy projektu Britská čtvrť. Vzniká postupně už několik let na původně volném prostoru, který přiléhá k významné komunikaci ulici Jeremiášova a je prvním dílem nově rostoucí městské části, Západního Města. Realizace dvou bytových domů pro významnou developerskou skupinu FINEP trvala 18 měsíců a byla dokončena na konci března 2016.>>

Západní Město je projektem, který si klade ambiciózní cíl vybudovat „na zelené louce“ zcela novou a zároveň plnohodnotnou městskou část, a to na rozloze více než 1 100 000 m2. První fází je výstavba Britské čtvrti, s ní sousedícího Centrálního náměstí, parku a administrativního centra, a následovat by měly další čtvrti - počítá se například se švédskou, norskou anebo německou.

Výstavba dvou bytových domů není zdaleka jedinou realizací, na které se skupinou FINEP spolupracujeme, na výstavbě projektu Britská čtvrť se podílíme už od jeho počátku.

Právě dokončené objekty D a E vznikly v rámci VI. etapy a kromě bytových jednotek nabízí také komerční prostory. Oba objekty mají společný suterén se dvěma podzemními podlažími – to druhé je místem pro garážová stání, sklepy a technické místnosti, v prvním je vstupní hala a podél severní fasády komerce (objekt D i E mají shodně po třech obchodních prostorech). Obě sekce objektu mají svůj samostatný vstup, taktéž na severní straně, a jednotlivé byty jsou přístupné z komunikačního prostoru, který je tvořen chodbou, výtahem a schodištěm. Domy mají shodně 7 nadzemních podlaží, z toho dvě ustupující. Byty jsou realizovány v rozměrech 26,7 – 116,9 m2 a ve velikostních kategoriích 1+kk – 4+kk, kdy ke každému bytu náleží balkón nebo terasa. V rámci celé etapy bylo dokončeno 144 bytových jednotek (70 v budově D, 74 v budově E), k nim patří celkem 116 parkovacích míst v podzemních garážích a dalších 36 míst v okolí. Severně od objektu jsme vybudovali park s dětským hřištěm a fontánou.

Zejména při provádění zemních prací v parku bylo potřeba zohlednit polohu a umístění metra a kolektoru, který na metro bezprostředně navazuje. V souvislosti s provozem metra bylo také nezbytné řešit vibroizolaci celého objektu. Už původní měření vibrací z roku 2010 naznačovalo, že povolené hladiny hluku mohou být překračovány, a to především v nočních hodinách. Další měření v roce 2013 tyto informace potvrdilo. Pokud by odhlučnění objektu řešeno nebylo, docházelo by v bytových jednotkách, které jsou nejblíže k dráze metra (nejkratší vzdálenost budov od kolejiště metra je 19,6 m), v nočních hodinách k překročení hladiny zrychlení vibrací až o 7-8 dB (povolený limit LAmax = 30 dB). Při kontrole vibrací a hluku před kolaudací přitom musí být splněn hygienický limit s jistotou 1–2 dB, tedy pokud předpokládáme překročení hluku o 9 dB, pak musíme zajistit jeho snížení o 11 dB, abychom hygienickému limitu s jistotou vyhověli. Řešením situace byla montáž celoplošné vibroizolace - tj. zdvojení stropní desky nad 1. PP (odděluje komerční prostory a vstupní halu od bytových podlaží nad nimi), mezi které byl vložen vibroizolační materiál. ■

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více