Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

odkaz na Facebook

odkaz na LinkedIn

Úvod / Aktuality / JSME SPOLEČNOSTÍ VYTVÁŘEJÍCÍ PROSTŘEDÍ PŘÁTELSKÉ RODINĚ

1. 12. 2016: Společnost PRŮMSTAV získala ocenění Společnost přátelská rodině. Soutěž pořádá organizace Síť pro rodinu a probíhá v rámci projektu Rovný není stejný za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.>>

Prostřednictvím soutěže jsou vyhledáváni a oceňováni zaměstnavatelé za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Síť mateřských center v tomto roce nabízela účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám i organizacím s celorepublikovým dopadem v sedmi krajích - Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, Vysočina a Zlínském.

Celorepublikové kolo i krajská kola soutěže Společnost přátelská rodině byla součástí projektu Rovný není stejný, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Hlavními oblastmi hodnocení byla zaměstnavatelská oblast (zaměstnavatelské podmínky umožňující slaďování rodinného a pracovního života a další aspekty související s rovnými příležitostmi a podporou rodiny), společenská odpovědnost (podpora neziskového sektoru, dobrovolnické dny a aktivity zaměstnanců, podpora a rozvoj regionu, transparentní podnikání, protikorupční chování), prorodinné aktivity organizace (výhody pro rodiny s dětmi, podpora volnočasových aktivit pro děti, akce pro celé rodiny, dětský koutek, místo na přebalování a kojení, podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů, podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními potřebami) a prostředí firmy (zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, ekologické chování organizace a udržitelný rozvoj, třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů, podpora místních produktů).

Vedle těchto hodnocených oblastí porota přihlížela k tomu, zda nabízené podmínky mají trvalý charakter a jakým způsobem plánuje organizace jednotlivé oblasti dále rozvíjet. Porota soutěže hodnotila, jak se s jednotlivými oblastmi organizace dokázaly vypořádat. Zároveň každá přihlášená organizace byla hodnocena podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. ■

 

 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více