Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

odkaz na Facebook

odkaz na LinkedIn

Úvod / Aktuality / PARKOVACÍ DŮM, BRNO

30. 9. 2016: Krátce po začátku roku 2015 byly zahájeny přípravné a stavební práce na projektu parkovacího domu v ulici Panenská v centru Brna. Jednalo se o hrubou monolitickou stavbu, na které se společnost PRŮMSTAV podílela jako dodavatel pro sdružení IMOS – Metrostav.

Plán vybudovat v brněnském centru parkovací dům byl reakcí na závažný nedostatek parkovacích ploch v této městské části. Řešením byla výstavba parkovacího domu právě v Panenské ulici, kdy je tato poloha velmi atraktivní pro uživatele, méně už ale pro potřeby stavby. Objekt se nachází prakticky v nejužším centru města, pár desítek metrů od hlavního náměstí a v těsném sousedství brněnské radnice. Z dalších stran stavební pozemek obklopuje Moravská galerie s památkově chráněnou hradební zdí a budova hotelu Intercontinental.

Tato situace znamenala silně ztížené podmínky pro zařízení staveniště a související dopravu. Zásobování bylo nutné provádět úzkou prolukou mezi objektem Moravské galerie a hotelu Intercontinental z frekventované ulice Husova, z ulice Panenská byl možný přístup pouze pro pěší. V rámci staveniště fungoval také vjezd pro zásobování hotelu a požárních vozidel a zároveň byl k dispozici pouze omezený prostor pro skladování bednicího materiálu a výztuže. Kromě složité logistiky musela stavba počítat také s omezením pracovní doby a hlučných prací.

Stavba parkovacího domu se skládá z pěti samostatných vzájemně navazujících objektů – parkovacího domu, kabelové komory pro přeložky všech kabelových sítí před zahájením výstavby, opěrných stěn zajišťujících stabilitu terénu vůči sousednímu pozemku a objektu hotelu, dalších opěrných stěn s vnějším schodištěm, které slouží k zajištění průchodu pro pěší mezi centrem města a Husovou ulicí, a výjezdového tunelu právě na ulici Husova.

Objekt parkovacího domu je desetipodlažní – z toho tři patra jsou podzemní a sedm nadzemních a nabízí celkem 350 parkovacích stání pro osobní vozidla. Kromě parkovací plochy může veřejnost využít občerstvení v kavárně v přízemí a také navštívit galerii, která je umístěna v posledním patře budovy a nabízí krásný výhled na centrum města. Dům je uprostřed v podélném směru rozdělen na dvě půlpatra s odskokem na polovinu výšky patra. Jednotlivá půlpatra jsou propojena výjezdovými a sjížděcími rampami. Jsou zde dvě úniková schodiště a dva výtahy. Systém je sloupový kombinovaný s obvodovými, rampovými, schodišťovými a výškově dělicími stěnami. Obvodové stěny jsou architektonicky rozčleněny mnoha okny, aby objekt v historické části města nepůsobil rušivě. Na části předposledního patra jsou šikmé sloupy přes dvě podlaží podpírající trojúhelníkovou střechu, opláštění tvoří v této části zborcená plocha navazující na sousední objekt radnice. Investor zadal také požadavky na provedení povrchů stěn a podhledy stropů v pohledové kvalitě bez dalších úprav povrchů. Stejné požadavky platily i pro výjezdový tunel, u nezastropené části byla úprava stěn vytvořena vkládanými pohledovými prvky.

Dalšími specifiky, kromě polohy, omezení a požadavků na provedení, byl postup výstavby. Po provedení prvotního archeologického průzkumu (ten se prováděl průběžně po celou dobu zemních prací) byly vybudovány kabelové komory pro přeložky všech funkčních kabelových sítí a opěrná stěna podél budovy hotelu. Poté byla vystavěna sjížděcí rampa pro možnost vjezdu techniky pro provádění výkopových prací, pilotáží a záporového pažení stavební jámy. Po dokončení zemních prací byl proveden objekt parkovacího domu, po odstranění podélné sjížděcí rampy a dalších zemních prací pak první dilatace výjezdového tunelu, po zásypech a zemních pracích opěrná stěna, která svou částí zasahovala polohově nad tunelem. Po záporovém pažení a výkopech byly dokončovány zbývající části výjezdového tunelu. ■

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více