Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

odkaz na Facebook

odkaz na LinkedIn

Úvod / Jsme součástí skupiny VINCI

Vytvářet hodnoty v dlouhodobém horizontu

Skupina VINCI (www.vinci.com) je světovým hráčem v sektoru koncesí a ve stavebnictví, zaměstnává téměř 185 000 lidí ve stovce zemí. Naším posláním je vytvářet koncepce, investovat, stavět a spravovat infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení každodenního života a mobility každého z nás.

Protože na úspěch pohlížíme z globálního hlediska a neomezujeme se jen na ekonomické výsledky, je naše angažovanost patrná i v ochraně životního prostředí, v sociální oblasti a v aktivitách majících celospolečenský dopad.

Jelikož naše projekty jsou obecně prospěšné, máme za to, že vzájemné naslouchání a dialog mezi zúčastněnými stranami na našich projektech jsou nezbytnou podmínkou k výkonu našich profesí.

Naším cílem je tak vytvářet hodnoty v dlouhodobém horizontu pro naše klienty, akcionáře, zaměstnance, pro naše partnery a pro společnost obecně. ■

Závazky

Manifest

To, co vytváří velkou skupinu, jako je VINCI, je samozřejmě její finanční stabilita a technická kvalita realizací, ale také způsob, jakým vystupuje a vede své projekty. VINCI se zabývá politikou udržitelného rozvoje, která je založena na humanistické tradici. Skupina provádí tuto politiku v duchu partnerství, naslouchání a dialogu se všemi veřejnými a soukromými partnery.

Manifest VINCI, vydaný v roce 2012, shrnuje závazky skupiny na sociálním, společenském poli a v životním prostředí. Zahrnuje všechny oblasti, které přispívají k celkové výkonnosti skupiny. ■