Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 244 096 111

e-mail: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Úvod / Nadace VINCI v České republice

Nadace VINCI v České republice, jejímiž zřizovateli jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI, se zaměřuje na pomoc občanským iniciativám a projektům, které se zabývají sociálním i profesním začleněním, podporou kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelným rozvojem i ochranou životního prostředí, využitím volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírněním následků tíživých situací.

Více informací naleznete na www.nadacevinci.cz 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více