Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

Úvod / Vybrané ukazatele

Celkový obchodní obrat společnosti:

rok 2015: 1 139 528 tisíc Kč

rok 2014: 1 368 430 tisíc Kč

rok 2013:    933 349 tisíc Kč

rok 2012:    936 milionů Kč

rok 2011: 1 308 937 tisíc Kč

rok 2010: 1 014 637 tisíc Kč

rok 2009: 2 103 178 tisíc Kč

rok 2008: 2 115 573 tisíc Kč

rok 2007: 2 153 990 tisíc Kč

 

Počty zaměstnanců:

rok 2015: 219

rok 2014: 227

rok 2012: 213

rok 2011: 225

rok 2010: 230

rok 2009: 363

rok 2008: 465

rok 2007: 481

Certifikace společnosti: Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001:2008 a normativního dokumentu Rady kvality ČR "Systém managementu společenské odpovědnosti".

 

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více