Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

Facebook

LinkedIn

Instagram

Úvod / Zaměření společnosti

PRŮMSTAV je stavební společností, zabývající se pozemním stavitelstvím. V tomto oboru působí mnoho let a má zde bohaté zkušenosti a tradici. Současně je však společností s moderním řízením, podporující nové technologie a poznatky při realizaci staveb.

Dodávky stavebních prací realizujeme na celém území České republiky, jak formou "na klíč", tak jako subdodávky. Předmětem dodávek jsou novostavby i rekonstrukce. V rámci pozemního stavitelství se orientujeme zejména na bytovou výstavbu, hotely, administrativní budovy, občanskou vybavenost, průmyslové závody, apod.

Máme zavedený a udržujeme systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativní dokument Rady kvality ČR "Systém managementu společenské odpovědnosti."

Na základě prokázaného splnění kvalifikace dle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, jsme zapsáni v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle § 226 zákona o zadávání veřejných zakázkách.

Jsme držiteli "Osvědčení podnikatele", které jsme obdrželi od Národního bezpečnostního úřadu České republiky. Toto osvědčení nám umožňuje přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení - důvěrné.

V tomto roce slaví naše společnost 65 let své existence. Tato významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé postavení společnosti na českém stavebním trhu.

PRŮMSTAV vstupuje do dalšího období své existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti jako součásti projektu sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem.

Naším mottem je "Stavíme budoucnost ....pro vás"

...chci vědět víc z historie společnosti PRŮMSTAV

Aktuality

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více