6 let na stavbě bytového komplexu Panorama Kyje

Začátkem letošního roku jsme uzavřeli dlouhou a nepřerušenou kapitolu realizace bytové výstavby v lokalitě Praha – Kyje

6 LET NA STAVBĚ BYTOVÉHO KOMPLEXU PANORAMA KYJE

28.2.2019

Výstavba bytového komplexu v Praze 9, Kyjích trvala 6 let (2012-2018)

Začátkem letošního roku jsme uzavřeli dlouhou a nepřerušenou kapitolu realizace bytové výstavby v lokalitě Praha – Kyje, konkrétně úspěšným dokončením a předáním závěrečné etapy bytových domů N a O. PRŮMSTAV a.s. v Kyjích realizoval bytové domy od roku 2012 do roku 2018, pro jednoho z nejvýznamnějších „hráčů“ českého developmentu, firmu EKOSPOL a.s. Tedy dlouhých 6 let.

To si jistě zaslouží malou rekapitulaci:

V součtu jme realizovali 15 bytových domů (ABCDEFGHIJKLMNO), celkem 670 bytových jednotek.

Pojem času se v kontextu realizovaného objemu prací jeví jako velice relativní. 6 let a 15 bytových domů! Pro některé zajímavá epizoda, a naopak pro mnohé z nás významná část profesní kariéry.

Náš realizační tým na závěrečných dvou etapách měl obrovskou výhodu. Našim kolegům předchůdcům se podařilo v nelehkých podmínkách pražského stavebního trhu, charakteristického tvrdou konkurencí, vybudovat předmostí, úspěšně se v lokalitě a u investora etablovat a připravit tak veškeré podmínky pro úspěšnou realizaci finální etapy. Toto je nutné vyzdvihnout a náležitě ocenit.

Je jistě na každém z nás, jak si osobně vyhodnotí klady a zápory účasti na takovémto významném a zároveň nelehkém společném úkolu.

Hodně práce? Ano. Mnoho sobot, nedělí, svátků a pozdních odpoledních hodin strávených na stavbě namísto s rodinou? Ano. Přísné a náročné požadavky na kvalitu odvedené práce a mnohdy „hraniční“ termíny výstavby? Ano.

Jistě. Práce na stavbě není pro každého.

Přesto mám pocit, že pozitiva, jednak ve formě profesního vývoje a osobnostního rozvoje, prověření vlastních limitů při zvládání složitých úkolů a rovněž setkávání se se zajímavými lidmi, převažují.

Kdo má to štěstí a příležitost v dnešní hektické a spotřební společnosti budovat hodnoty, které ho možná přežijí, které tu budou i za padesát let?

My tu láhev prostě vidíme „poloplnou“?

Realizační tým „PANORAMA KYJE VII a VIII ETAPY“.

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved