HISTORIE SPOLEČNOSTI

V roce 2018 společnost PRŮMSTAV slaví 65 let na českém stavebním trhu. Historie společnosti se však začala psát již v roce 1951, kdy byl založen národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí, který měl celostátní působnost a jehož specializací byla výstavba těžkého průmyslu.

V lednu roku 1953 došlo v této společnosti k širší reorganizaci a rovněž bylo upraveno zaměření firmy na veškerou průmyslovou a okrajově i bytovou výstavbu. Tato nově transformovaná společnost byla pojmenována PRŮMSTAV, národní podnik.

Důsledkem rozvoje průmyslové výroby a související výstavby došlo ke zvýšení poptávky po bytech a ruku v ruce s tím i po kvalitnější infrastruktuře a občanské vybavenosti. Proto byla v roce 1955 do PRŮMSTAVU včleněna střediska specializovaná na výstavbu bytů s působností ve Středočeském kraji. Od roku 1958 již pak bytová výstavba v tomto kraji pocházela výhradně od společnosti PRŮMSTAV.

Jsme autory například kompletní sídlištní výstavby v městské části Kladno-Kročehlavy, která vznikala průběžně v několika etapách od 50. let až do revoluce. S našimi byty se setkávají lidé i v sídlištní zástavbě dalších středočeských měst jako například ve Slaném, Kolíně, Berouně, Benešově, Mladé Boleslavi, Nymburce, Rakovníku, Příbrami, Štětí a částečně také v hlavním městě Praha (sídliště Červený Vrch či Řepy II).

V 50. letech vyrostlo průměrně 1100 nových bytů ročně, v 60. letech jich pak bylo již 2 700. V následující dekádě průměrný počet bytů překročil číslo 3 400 a v této době bytová výstavba činila až 70% podíl z celkového objemu prací společnosti. Z tohoto důvodu byly v roce 1963 k PRŮMSTAVU přičleněny panelárny Lužec a Buštěhrad. K dalšímu navyšování panelové výstavby docházelo i v dalším desetiletí.

Již od počátku své existence zaměstnávala společnost PRŮMSTAV velký počet pracovníků. V 50. letech to bylo průměrně 7 700 zaměstnanců, od 60. let se pak po dlouhá léta stav udržoval okolo průměrného počtu 8 500.
Své budoucí zaměstnance si PRŮMSTAV také sám vzdělával a profesně připravoval – v Kladně bylo zřízeno odborné učiliště s internátem pro hlavní stavební výrobu, druhé pak, pro přidruženou stavební výrobu, bylo v Praze. V roce 1985 byla společnost přejmenována na PRŮMSTAV, oborový podnik.

V létě roku 1989 byl tento národní podnik zrušen a veškerý majetek, zaměstnanci a všechna práva a povinnosti přešly na státní podnik PRŮMSTAV Praha, který v této své podobě existoval jeden rok. V prosinci roku 1990 byla společnost rozčleněna na samostatné státní podniky vytvořené z jednotlivých závodů a na ředitelství podniku. Nástupnickou organizací se tak stal bývalý závod 01, který si ponechal podobu loga a obchodní název PRŮMSTAV Praha, státní podnik. Na počátku 90. let došlo na základě privatizačního projektu k převodu části majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR a státní podnik byl v roce 1992 transformován na soukromou stavební společnost. Od roku 1992 tedy firma nesla název PRŮMSTAV spol. s r. o. Ochrannou známku společnost získala o rok později. V únoru roku 1997 došlo ke změně formy

společnosti na akciovou společnost nesoucí název PRŮMSTAV, a. s. V této době ve firmě pracovalo po předchozích štěpeních přibližně 500 zaměstnanců. Kromě centrály společnost využívala i areál v Dolních Měcholupech, kde bylo umístěno středisko fasád, hliníkových konstrukcí, monolitů, doprava a mechanizace, geodeti, hlavní zásobovací sklad, zámečnická dílna, truhlárna a další provozy.

Poslední významnou událostí v historii naší společnosti byla změna vlastníka, ke které došlo v roce 2009. 100% majitelem PRŮMSTAVU se stala francouzská společnost VINCI Construction a my jsme od té doby součástí významné stavební skupiny s mezinárodním působením na pěti kontinentech, ve 113 zemích a čítající přes 191 000 zaměstnanců.

Tato změna majitele pak také stála za rozhodnutím o realizaci fúze sloučením PRŮMSTAVU a sesterské společnosti FCC- První česká projekční a stavební, a. s., jež byla členem skupiny VINCI již od roku 2002. Obě společnosti měly shodný předmět podnikání, tedy pozemní stavitelství. Všechna práva a povinnosti spol. FCC, a. s. tak přešly na nástupnický PRŮMSTAV, a. s.

Ke zmíněné fúzi došlo v červnu roku 2009, společnost v této době opustila své dlouholeté sídlo ve Štětkově ulici v Praze 4 a přestěhovala se do nových prostor.

Za dobu existence společnosti PRŮMSTAV nedocházelo pouze k dílčím reorganizacím a změnám názvu, ale postupem času se měnil i typ realizovaných stavebních zakázek – od těžkého průmyslu, přes všechny druhy průmyslových staveb, po velký nárůst bytové panelové výstavby. V dnešní době se společnost PRŮMSTAV zaměřuje na všechny druhy staveb pozemního stavitelství.
V našem portfoliu zakázek jsou zastoupeny bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti (hotely, školy, nemocnice, obchody…) i rekonstrukce historických objektů. Našimi klienty jsou soukromí investoři a developeři, realizujeme ale také projekty spadající do veřejného sektoru.
Příslušnost ke skupině VINCI umožňuje jednotlivým společnostem spolupracovat a sdílet například užité postupy, technologie a inovace, a to i nad rámec jedné země. Společnost PRŮMSTAV takto velmi úzce spolupracuje se sesterskou společností SMP CZ, a. s.

V dnešní době máme středisko monolitických konstrukcí a středisko fasád v areálu v Zápech (Brandýs nad Labem).

Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativního dokumentu Rady kvality ČR „Systém managementu společenské odpovědnosti“.
V rámci firmy byla rovněž založena pracovní skupina Trvale udržitelný rozvoj, která má za cíl přicházet s nápady, které mohou omezit negativní dopad stavební činnosti na životní prostředí, a následně uvádět tyto nápady na našich stavbách do praxe.

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved

   x