Konference Skupiny SMP

První jarní den, 21.3.2019, se konala Konference Skupiny SMP, která se nesla ve velice pozitivním duchu.

KONFERENCE SKUPINY SMP

25.3.2019

Konference Skupiny SMP se nesla v pozitivním duchu

Jako již tradičně, i tento rok proběhla Konference Skupiny SMP v hotelu U Hájků na Florenci, jejíž konání připadlo na první jarní den, tedy čtvrtek 21.3.2019. Úvodního slova se ujal Martin Doksanský, generální ředitel Skupiny SMP v České republice. Program konference otevřeli zástupci akcionáře, Jean-Philippe Loiseau a Marc Huysman s informacemi o tom, jak si v loňském roce vedl koncern VINCI a v jeho rámci VINCI Construction, potažmo naše Skupina. Dozvěděli jsme se, že VINCI Group se v loňském roce rozrostla o 28 společností a dále, že byly zakoupeny koncese na letiště Kobi v Japonsku a letiště Salvador v Brazílii. Martin Doksanský nás provedl výsledky a informacemi o Skupině. Jan Jech nás seznámil s nejvýznamnějšími projekty z pohledu obchodu. Lucie Zímová nám ukázala čísla, tabulky a grafy s hospodářskými výsledky Skupiny jako celku, i jednotlivých společností. Pavel Kameník přítomné seznámil s činností personálního útvaru Skupiny a jeho výhledech pro následující období. Antonín Brnušák vedl část o bezpečnosti i technickém rozvoji Skupiny. Očekávaným blokem, jako každý rok, byla prezentace jednotlivých společností Skupiny. Reprezentanti společností SMP CZ, PRŮMSTAV, SMS, Arko Technology, PREFA PRO, OK Třebestovice, Freyssinet CS a nově i VIA Structure nám ukázali jejich stěžejní zakázky. A že bylo na co se dívat, např. Ústřední čistička odpadních vod v Tróji, rekonstrukce Národního muzea či rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze na Florenci. Předposlední blok nás zavedl do oblasti technického rozvoje. Již nyní jsou realizovány projekty za použití BIM (Business Information Modeling), byl představen systém Totem, který je na stavbách v zahraničí již hojně užíván a dále byla nastíněna blízká budoucnost, např. užívání virtuálních brýlí pro rozšířenou realitu. Před závěrem konference jsme oslavili 10 let dobročinné činnosti Nadace VINCI. Závěrečné slovo s cíli pro rok 2019 si vzal opět Martin Doksanský. V souhrnu lze považovat konferenci a sdělené informace za velmi pozitivní. A protože se jednalo o konferenci Skupiny, slov o synergii a spolupráci není nikdy dost, tedy jak řekl J.P. Loisseau: „Alone you go faster, together you go further.“ (Sám jdeš rychleji, ale společně dojdeš dál.)

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved