Mezinárodní týden bezpečnosti

Mezinárodní týden bezpečnosti 13.-19.10.2018

V týdnu od 15. do 19.10.2018 proběhl v naší společnosti Mezinárodní týden bezpečnosti. O čem to bylo?

6.11.2018

V týdnu od 15.10.2018 do 19.10.2018 proběhl v naší společnosti Mezinárodní týden bezpečnosti Vinci. V rámci této akce se na každé stavbě uskutečnilo setkání všech pracovníků. Kromě vedoucích pracovníků stavby se účastnil i vrcholný management společnosti. Hlavním obsahem této akce byly cca 30 minutové prezentace, na kterých bylo pomocí fotografií a krátkých videí názorně prezentováno rizikové chování při provádění práce, která může být příčinou pracovních či dokonce smrtelných úrazů. Následovala vždy ukázka správného postupu, případně byl ponechán prostor pro diskuzi k danému tématu. Cílem celé akce bylo především propagovat a zdůraznit dodržování bezpečnosti práce.

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved