O NÁS

PRŮMSTAV je stavební společností, zabývající se pozemním stavitelstvím. V tomto oboru působí mnoho let a má zde bohaté zkušenosti a tradici. Současně je však společností s moderním řízením, podporující nové technologie a poznatky při realizaci staveb.

Dodávky stavebních prací realizujeme na celém území České republiky, jak formou „na klíč“, tak jako subdodávky. Předmětem dodávek jsou novostavby i rekonstrukce. V rámci pozemního stavitelství se orientujeme zejména na bytovou výstavbu, hotely, administrativní budovy, občanskou vybavenost, průmyslové závody, apod.

Máme zavedený a udržujeme systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativní dokument Rady kvality ČR „Systém managementu společenské odpovědnosti.“

Na základě prokázaného splnění kvalifikace dle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, jsme zapsáni v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle § 226 zákona o zadávání veřejných zakázkách.

Jsme držiteli „Osvědčení podnikatele“, které jsme obdrželi od Národního bezpečnostního úřadu České republiky. Toto osvědčení nám umožňuje přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení – důvěrné.

V tomto roce slaví naše společnost 65 let své existence. Tato významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé postavení společnosti na českém stavebním trhu.

PRŮMSTAV vstupuje do dalšího období své existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti jako součásti projektu sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem.

Naším mottem je „Stavíme budoucnost ….pro Vás“

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved

   x