Prohlídka ÚČOV zaměstnanci skupiny SMP

Zaměstnanci skupiny SMP si měli možnost prohlédnout ÚČOV zevnitř, což se běžnému smrtelníkovi nepoštěstí!

PROHLÍDKA ÚČOV ZAMĚSTNANCI SKUPINY SMP

30.10.2018

Zaměstnanci skupiny SMP si měli možnost prohlédnout ÚČOV zevnitř, což se běžnému smrtelníkovi jen tak nepoštěstí.

Zájemci z řad zaměstnanců skupiny SMP měli možnost si 30. 10. 2018 za odborného výkladu prohlédnout ÚČOV (Ústřední čističku odpadních vod) na Císařském ostrově. Pro velký zájem byly uskutečněny prohlídky od 13:00, 14:00 a 15:00h. Nejprve jsme byli stručnou prezentací seznámeni s postupem prací, úskalími stavby a vizualizací čističky samotné. Úvodní slovo měl Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ a.s., dále prezentací prováděl Ivo Köhler, specialista SMP CZ a.s. a Jan Bažata, ředitel divize Velké projekty SMP CZ a.s. Poté jsme byli rozděleni do skupinek po 20 lidech a za výkladu zkušených průvodců jsme si celou čističku postupně prošli. Zážitek to byl vskutku nevšední. Za naši skupinku bych ráda poděkovala našemu průvodci Tomáši Zárubovi, hlavnímu vedoucímu výroby na ÚČOV, který vše vysvětloval natolik lidsky, že jsem výkladu rozuměla i já, naprostý netechnik. Prošli jsme si čističku všemi třemi částmi jejího systému čištění, tedy mechanickým, biologickým a chemickým čištěním. Čistička jako taková není vůbec vidět, neboť její podstatná část je zasypána zeminou a její povrch bude sloužit jako park pro návštěvníky, vč. laviček s posezením a cyklostezkou. Mnozí návštěvníci tudíž nebudou mít ani ponětí, co se pod jejich nohama odehrává za sofistikované procesy.

Příjemnou tečkou prohlídky bylo pohoštění v nedalekém restauračním zařízení, kde jsme se vyhládlí po náročné prohlídce mohli občerstvit vynikajícím gulášem a pivem. Za zorganizování prohlídky ÚČOV tímto děkuji Markétě Šťastné, asistence generálního ředitele, která se akce zhostila s lehkostí a vše klapalo jako hodinky.

 

Slavnostní ukončení stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 001 Nová vodní linka“ se konalo 19. 9. 2018, za účasti primátorky hlavního města Prahy paní Adriány Krnáčové. Uvedením do provozu nové vodní linky paní primátorka zahájila patnáctiměsíční zkušební provoz. Nahradí tak čističku, která je v provozu od roku 1967. Nedaleko rovněž stojí budova původní staré čističky z roku 1906. Jedná se o krásnou cihlovou budovu, která dnes slouží již pouze veřejnosti k volnočasovým aktivitám.

Stavbu provádělo Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ bylo vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy byly společnosti HOCHTIEF CZ, Suez International a WTE Wassertechnik. Investorem stavby je Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic a Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.

Společnost PRŮMSTAV, a.s. prováděla část železobetonových konstrukcí ve sdružení SMP CZ – HOCHTIEF CZ – PRŮMSTAV. Jsme tak pyšným spolutvůrcem díla, díky kterému jsme nabyli mnoho cenných zkušeností a které Pražanům zkvalitní jejich každodenní život v metropoli.

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved